קדימון מזון

bbq food trailer (1)
קרון מזון 7.2 " קרון מזון 8.2 " 9.2 "מזון
9.8 'מזון הקרוואן 10.5 'מזון הקרוואן 11.5 'קרון מזון
קרון מזון 13.1 " קרוואן מזון 13.8 ' קרוואן מזון 16.4 "
קרוואן מזון


קיוסק מזון

bbq food kiosk (1) קיוסק אוכל 7.2 " 9.2 'קיוסק אוכל 10.5 קיוסק מזון


משאית מזון

image002 8.8 "משאית מזון חשמלי 9.2 'משאית מזון חשמלי 11 'משאית מזון חשמלי
13.8 'משאית מזון חשמלי 14 'משאית מזון חשמלי 16 'משאית מזון בנזין


עגלת כלבים חמה

big-hot-dog-cart41097140917 3.9 'עגלת נקניקיות 6.6 'עגלת נקניקיות 7.5 'עגלת נקניקיות


נירוסטה מזון ואן

fast-food-van12206175224 9.8 נירוסטה מזון ואן 13.1 'נירוסטה מזון ואן