האש חברתית עממית של העגלה

- Nov 08, 2018-

מתלה המריצה עשוי רצועות עץ, השמאלי והימני מוקפים בד כדי לצייר את הגלגלים. המופע היה משוחק על ידי אישה, מי נוהג למעלה עם סרט והעמיד פנים לשבת בשיכול רגליים באוטו. אחרי המכונית יש עגלה, הליווי לתיפוף עליז, חמה לביצוע. היה ליצן משעשע ליד המכונית, אופה את האווירה. ישנם בעיקר "שלח את הבת", "הליכה המשפחה", "שלח אוכל ציבורי", "רכב קטן לשעבר", "משלוח רכב" ותוכניות אחרות. בשנים האחרונות, עם ההתאמה של מבנה תעשייתי כפריים, האיכרים החיים נהיים עשירים יותר, טוב יותר, התוכן של עגלות השתנו, בנוסף המשקף את הנושא מסורתי, בני אדם. עברו תבואה וחקלאות, תדחוף המוצרים לתצוגה העגלה, הביע באופן מלא רוח שמח של חקלאים לאחר הקציר.